[Mục lục] Tru Tiên – Tiêu Đỉnh

[Mục lục] Tru Tiên – Tiêu Đỉnh

TRU TIÊN

tru tiên - tiêu đỉnh

Tác Giả: Tiêu Đỉnh

Thể Loại: Kiếm hiệp-Tiên hiệp-Tình duyên-Ngược tâm

Trạng Thái: Hoàn Thành

Giới thiệu

Tiểu thuyết đã thể hiện sức tưởng tượng phong phú của tác giả, khi đã vẽ nên được cả 1 thế giới thần tiên với sự kết hợp logic giữa những yếu tố võ thuật, cuộc sống và tình cảm nội tâm.

Tru Tiên là câu chuyện kể về cuộc đời của cậu bé Trương Tiểu Phàm-từng bị đánh giá là kém thông minh, có tư chất tầm thường. Trải qua nhiều trắc trở, gian nan, những đau thương-mất mát trong cuộc đời mà từng bước trưởng thành, nỗ lực vươn lên để trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn giữa bối cảnh chính-tà tranh đấu loạn lạc.

Tóm tắt [có spoil]


Chương 1: Thanh Vân

Chương 2: Mê Cục

Chương 3: Hồng Nguyện

Chương 4: Kinh Biến

Chương 5: Nhập Môn

Chương 6: Bái Sư

Chương 7: Sơ Sử

Chương 8: Truyền Nghệ

Chương 9: Phật và Đạo

Chương 10: U Cốc

Chương 11: Dị Biến

Chương 12: Trùng Phùng

Chương 13: Kỳ Tài

Chương 14: Thần Thông

Chương 15: Tư Truyền

Chương 16: Khu Vật

Chương 17: Phó Hội

Chương 18: Tương Phùng

Chương 19: Rút Thăm

Chương 20: Ma Tung

Chương 21: Đêm Đen

Chương 22: Tỷ Thí

Chương 23: Thần Kiếm

Chương 24: Bất Ngờ

Chương 25: Vận May

Chương 26: Tự Tôn

Chương 27: Kiên Trì

Chương 28: Tứ Cường

Chương 29: Kỳ Thuật

Chương 30: Hoài nghi

Chương 31: Chính Đạo

Chương 32: Hạ sơn

Chương 33: Vạn Bức

Chương 34: Cổ Quật

Chương 35: Yêu nhân

Chương 36: Quái Mục

Chương 37: Tử Linh Uyên

Chương 38: Thâm Uyên (Vực Sâu)

Chương 39: TRÙNG PHÙNG

Chương 40: Hắc thủy huyền xà

Chương 41: TUYỆT ĐỊA

Chương 42: Tích huyết động

Chương 43: Thiên thư

Chương 44: KIM LINH

Chương 45: Đau thương

Chương 46: Thoát nạn

Chương 47: Văn Sĩ

Chương 48: Tiểu Trấn

Chương 49: Xem Tướng

Chương 50: Yêu Hồ

Chương 51: Huyền Hỏa Giám

Chương 52: Hắc Thạch Động

Chương 53: Hỏa Long

Chương 54: Dị Thú

Chương 55: Tử biệt

Chương 56: Cộng tử

Chương 57: Xương Hợp Thành

Chương 58: Ra khơi

Chương 59: Thương Tâm

Chương 60: Lệ Khí

Chương 61: Phong Vũ (Mưa Gió)

Chương 62: Cố nhân

Chương 63: Ma Giáo

Chương 64: Quỷ Vương

Chương 65: Lo âu trong lòng

Chương 66: Vãng sự

Chương 67: Hấp Huyết Lão Yêu

Chương 68: Xích Diễm

Chương 69: THANH LONG

Chương 70: Vãng sự

Chương 71: Phục kích

Chương 72: Quỳ Ngưu

Chương 73: Tuyệt cảnh

Chương 74: U cơ

Chương 75: MẬT MƯU

Chương 76: Tâm ý

Chương 77: Mờ mịt

Chương 78: Thẩm Vấn

Chương 79: TIÊU TƯỜNG

Chương 80: Kế trong Kế

Chương 81: Tổ Sư Từ Đường

Chương 82: CỔ KIẾM TRU TIÊN

Chương 83: Cựu nghiệt

Chương 84: Huyết chú

Chương 85: Thập niên

Chương 86: Viễn Hành

Chương 87: Cựu địa (Chốn cũ)

Chương 88: Đại Vương Thôn

Chương 89: Khán Tương

Chương 90: Tử Trạch

Chương 91: Hảo Nhân Dã Cẩu

Chương 92: Đường lang

Chương 93: Hoàng tước

Chương 94: Mạt Lộ

Chương 95: Chướng Khí

Chương 96: KÌ HOA

Chương 97: DẠ ĐÀM

Chương 98: Cựu thời ý (Tình xưa nghĩa cũ)

Chương 99: Điềm lạ

Chương 100: Cự thụ

Chương 101: Cố nhân tình

Chương 102: Huyền Xà

Chương 103: Hoàng Điểu

Chương 104: Tiểu Hôi

Chương 105: Ngư quái

Chương 106: Vấn Tấn

Chương 107: KIẾM VŨ

Chương 108: Cổ miếu

Chương 109: Ma Trận

Chương 110: Tiềm Hành (Đột Nhập)

Chương 111: Huyền Hỏa Đàm

Chương 112: Ám sát

Chương 113: Dị thú

Chương 114: Thiên Hồ

Chương 115: Bạch Hồ

Chương 116: Thoát khốn

Chương 117: Hy Vọng

Chương 118: Thiên Thủy Trại

Chương 119: Hàn dạ

Chương 120: Thâm ngân

Chương 121: Truy Tung

Chương 122: Thất Lý Đồng

Chương 123: Liệt tửu (rượu mạnh)

Chương 124: ĐÀN TẾ

Chương 125: LÊ TỘC

Chương 126: HẮC HOẢ

Chương 127: THƯƠNG TÂM

Chương 128:

Chương 129: TÂM Ý

Chương 130: TRUY TUNG

Chương 131: TRUYỀN THUYẾT

Chương 132: QUỶ LÂM

Chương 133: Quyết biệt

Chương 134: Hung linh

Chương 135: PHỤC SINH

Chương 136:

Chương 137: DỊ THUẬT

Chương 138: CHIÊU HỒN DẪN

Chương 139: Thương tâm nhân

Chương 140: Đồi hoang

Chương 141: Ngẫu ngộ

Chương 142:

Chương 143: Mê võng

Chương 144: Kiếp Số

Chương 145: Bất Nguyện

Chương 146: Ngẫu Ngộ

Chương 147: Tương Kiến

Chương 148: Độc Kế

Chương 149: Hội Minh

Chương 150: Nội Loạn

Chương 151: Kịch Độc

Chương 152: Phong Cuồng

Chương 153: Luyện Ngục

Chương 154: Bất Hiếu

Chương 155: Dạ Ẩm

Chương 156: Cố Cư

Chương 157: Bái Tế

Chương 158: Dạ Thám

Chương 159: Quỷ Đạo

Chương 160: Bí Mật

Chương 161: Vùng Vẫy

Chương 162: Tịch Mịch

Chương 163: Ẩn Giả

Chương 164: Ám Toán

Chương 165: Ảo Nguyệt

Chương 166: Kịch Đấu

Chương 167: Cấm Địa

Chương 168: Trần Duyên

Chương 169: Xích Diễm

Chương 170: Quyết Chiến

Chương 171: Vu Thuật

Chương 172: Yêu Thú

Chương 173: Thần Kiếm

Chương 174: Tru Tiên

Chương 175: Phệ Huyết

Chương 176: Đào Vong

Chương 177: Hắc Y Nhân

Chương 178: Thiện Thất

Chương 179: Tục Thế Phật Đường

Chương 180: Khổ Hải Nan Độ

Chương 181: Tội Nghiệt

Chương 182: Hoá Giải

Chương 183: Âm Mai

Chương 184: Vô Tự Ngọc Bích

Chương 185: Thiên Hình

Chương 186: Nan Độ

Chương 187: Mật Lệnh

Chương 188: Phong Cẩu

Chương 189: Thu Hồn

Chương 190: Quỷ Đạo

Chương 191: Kinh Hiện

Chương 192: Máu Tươi

Chương 193: Dị Dạng

Chương 194: Tiết Mật

Chương 195: Ám Thương

Chương 196: Quyết Định

Chương 197: DẤU CHÂN

Chương 198: CHỐN CŨ

Chương 199: CÔNG ĐỨC

Chương 200: CHÂN THỨ

Chương 201: MÊ CỤC

Chương 202: VẾT THƯƠNG LÒNG

Chương 203: Hắc Bức

Chương 204: Dị Nhân

Chương 205: Thiên Hồ

Chương 206: Thần Bí Nhân

Chương 207: Trùng Phùng

Chương 208: Đoạn Kiếm

Chương 209: Tâm Cơ

Chương 210: Ma Thú

Chương 211: Truy Trục

Chương 212: Khủng Bố

Chương 213: Bát Hoang Hoả Long

Chương 214: Mạt Phật

Chương 215: Ôm Ấp

Chương 216: Thâm Tâm

Chương 217: Tâm Ma

Chương 218: Bí Mật

Chương 219: Thí Sư

Chương 220: Huyết Trận

Chương 221: Cố Hương

Chương 222: Ám toán

Chương 223: Hèn Hạ

Chương 224: Hội Tụ[1]

Chương 225: Hội Tụ[2]

Chương 226: Tâm Ý

Chương 227: Trùng Phùng

Chương 228: Tru Tâm

Chương 229: Tử Biệt

Chương 230: Vết Thương

Chương 231: Về Nhà

Chương 232: Thân Nhân

Chương 233: Huyết Triệu

Chương 234: Tuyệt Vọng

Chương 235: Không Hối Hận

Chương 236: Nghi Hoặc

Chương 237: Sát Ý

Chương 238: Bi Ai

Chương 239: Ly Biệt

Chương 240: Âm Mưu

Chương 241: Phổ Đức

Chương 242: Dị Bảo

Chương 243: Khủng bố

Chương 244: Hy vọng

Chương 245: Càn khôn tỏa

Chương 246: Nại Hà

Chương 247: Tinh Bàn

Chương 248: Đợi Chờ

Chương 249: Ám Đấu

Chương 250: Hung Hầu

Chương 251: Yêu Vật

Chương 252: Tử Biệt

Chương 253: Nương dựa

Chương 254: Linh Vị

Chương 255: Triệu hoán

Chương 256: Thiên Đạo

Chương 257: Tru tiên

Chương 258: Vĩ Thanh [END]

Advertisements
Tóm tắt nội dung TRU TIÊN-TIÊU ĐỈNH

Tóm tắt nội dung TRU TIÊN-TIÊU ĐỈNH

  • cảnh báo có spoil, ai không muốn biết trước nội dung thì xin hãy click back

tru tiên - tiêu đỉnh

Tóm Tắt

Tru Tiên kể về một thời đại thần tiên không xác định ở Trung Quốc, với 3 đại phái là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, đối lập với Ma Giáo. Thanh Vân Môn là lực lượng đứng đầu chính đạo trong thiên hạ.

Nhân vật chính Trương Tiểu Phàm sống ở thôn Thảo Miếu, một làng nhỏ bên dưới chân núi Thanh Vân Môn, có bạn thân là Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm ngốc nghếch kém cỏi, không thông minh lanh lợi như Lâm Kinh Vũ. Trong 1 lần hai đứa trẻ đang chơi đùa, Tiểu Phàm tình cờ được Phổ Trí (một trong Tứ Đại Thần Tăng của Thiên Âm Tự) cứu thoát khi suýt bị Kinh Vũ vô ý bóp cổ. Đêm xuống, một hắc y nhân bắt cóc Lâm Kinh Vũ chạy đi. Lúc đó có Phổ Trí đã ra tay giải cứu, nhưng bị trúng độc của Thất Vĩ Ngô Công – con rết cực độc trong thiên hạ. Hắc y nhân cho biết mục tiêu của hắn không phải là Lâm Kinh Vũ mà chính là Phệ Huyết Châu – vật chí hung của Ma Giáo đã biệt tích hơn 800 năm – mà Phổ Trí đang phong ấn và giữ lại bên mình. Phổ Trí kinh ngạc khi hắc y nhân dùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết của Thanh Vân môn đánh tới, nhưng vẫn gắng gượng dùng Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chống đỡ, đánh bị thương hắc y nhân, nhưng bản thân cũng sức tàn lực kiệt, chỉ còn chờ chết. Vô tình, Trương Tiểu Phàm lúc này ccũng có mặt và chứng kiến từ đầu tới cuối màn giao đấu của Phổ Trí với hắc y nhân bí ẩn nọ. Lúc sắp mất, Phổ Trí vẫn day dứt vì nguyện ước thống nhất sở học của 2 đại môn phái để tìm ra phương thức trường sinh bất lão chưa thành, liền nghĩ ra cách dạy khẩu quyết Đại Phạm Bát Nhã cho một trong hai đứa bé, hi vọng Thanh Vân Môn sẽ thu nạp, sau này có thể kết hợp tuyệt nghệ của cả hai đại môn pháp, giải đáp được bí ẩn về sự trường thọ. Sau một lúc đắn đo lựa chọn, Phổ Trí chọn Trương Tiểu Phàm vì thấy cậu thật thà, tâm tính kiên định, không quá thông minh dẫn đến dễ bị chú ý như Lâm Kinh Vũ. Sau khi dạy khẩu quyết luyện công xong Phổ Trí đánh ngất Trương Tiểu Phàm.

Lúc tỉnh dậy, Lâm Kinh Vũ (cả đêm bị ngất không biết gì) và Trương Tiểm Phàm kinh hãi khi thấy cả làng mình đã bị giết sạch. Các đệ tử Thanh Vân Môn đi ngang biết chuyện liền đưa hai đứa trẻ lên Thanh Vân Môn. Chưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân một mặt ra lệnh truy tìm kẻ thủ ác, mặt khác cho hai đứa trẻ gia nhập Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ thông minh khác thường, được Thương Tùng Đạo Nhân – thủ tọa chi phái Long Thủ Phong – nhận lấy làm đồ đệ, trong khi không ai muốn nhận Trương Tiểu Phàm. Cuối cùng Đạo Huyền Chân Nhân ép thủ tọa Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch, chi phái nhỏ nhất, phải tiếp nhận Trương Tiểu Phàm.

Đại Trúc Phong trước Trương Tiểu Phàm chỉ có 6 đồ đệ, do Điền Bất Dịch và phu nhân là Tô Như đứng đầu. Hai người có 1 cô con gái yêu là Điền Linh Nhi, sớm trở thành người tình trong mộng của Trương Tiểu Phàm. Tuy nhiên mối tình này được Tiểu Phàm giữ kín trong lòng. Trương Tiểu Phàm âm thầm tập luyện cả Đại Phạm Bát Nhã và Thái Cực Huyền Thanh Đạo theo ước nguyện của Phổ Trí, hai phép luyện công này hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược về đường lối, nên Tiểu Phàm tiến triển vô cùng chậm chạp, kém xa các huynh đệ đồng môn. Cùng lúc này Lâm Kinh Vũ đã nhanh chóng vươn lên trở thành ngôi sao mới nổi của Thanh Vân Môn. Tuy nhiên do kỳ duyên, Tiểu Phàm vô tình gặp được cây gậy Nhiếp Hồn, là tà vật chí hung trong thiên hạ, Phệ Huyết Châu hút máu của Tiểu Phàm để giao đấu với Nhiếp Hồn, sau đó nhờ máu mà kết hợp lại với nhau. Tiểu Phàm cũng đồng thời thu nhận linh thú Tam Nhãn Linh Hầu, đặt tên là Tiểu Hôi.

Theo thông lệ, Thanh Vân Môn mở kỳ Thất Mạch Hội Võ 60 năm/lần để chọn ra các đệ tử xuất sắc nhất của môn phái. Theo quy định mới các chi phái sẽ đưa ra 9 đệ tử tham dự đại hội. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ từ Long Thủ Phong sang Đại Trúc Phong thông báo điều này cho Điền Bất Dịch. Lâm Kinh Vũ trong lúc đùa giỡn đã hơi quá tay, đánh bay Trương Tiểu Phàm, lại còn chọc giận Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch đại triển thần uy, làm Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ phát hoảng mà quay về.

Đại Trúc Phong do ít người chỉ cử ra được 8 người, nên đại hội thiếu người, một người được đặc cách miễn đấu vòng ngoài. Trương Tiểu Phàm lại là người bốc trúng lá thăm may mắn đó. Lúc giao đấu, nhờ sức mạnh kì lạ của Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn [lúc này tạm gọi là Thiêu Hỏa Côn] cùng với nội công độc đáo Đạo – Phật kết hợp với sự may mắn kì lạ, Tiểu Phàm thắng liên tiếp và lọt vào hàng ‘Tứ cường’. Tại vòng này, y đấu với Lục Tuyết Kỳ, nữ đệ tử nhiều triển vọng của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ sử dụng Thiên Gia thần kiếm, vũ khí thần binh nổi tiếng của chính đạo và là khắc tinh của Phệ Huyết Châu. Do hiếu thắng, Lục Tuyết Kỳ bất chấp nội lực non kém đã sử dụng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, một trong bảy tuyệt kĩ trấn sơn của Thanh Vân Môn. Phản lực của chân quyết suýt giết chết Lục Tuyết Kỳ, nhưng Trương đã bất chấp nguy hiểm để đỡ đòn cho cô. Trương Tiểu Phàm bị ngất xỉu, trong khi Lục Tuyết Kỳ nội lực cạn kiệt vào đến trận cuối cùng thì để thua trước Tề Hạo, đại đệ tử của Long Thủ Phong. Tề Hạo vô địch kỳ Thất mạch hội võ, được Đạo Huyền truyền cho pháp bảo Lục Hợp Kính.

Sự xả thân này bắt đầu khiến Lục Tuyết Kỳ quan tâm tới Trương Tiểu Phàm, và câu chuyện tình của hai người được phát triển xen kẽ những diễn biến chính của tác phẩm. 4 đại đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn là Tề Hạo, Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm được cử đến Vạn Bức Cổ Quật – Không Tang Sơn để thám thính nội tình ma giáo. Tại Vạn Bức Cổ Quật, các đệ tử Thanh Vân Môn hợp sức với các nhân tài trẻ tuổi của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc tấn công dư nghiệt Ma giáo nhưng bị thất bại do sự xuất hiện của Hắc Thủy Huyền Xà.

Tiểu Phàm gặp Bích Dao, con gái của Quỷ Vương Tông chủ, một trong 4 đại tông chủ của Ma giáo. Ma giáo từng bị 3 đại môn phái liên thủ đánh cho tan tác, nhưng sau đó lại tập hợp lực lượng và phát triển thành 4 tông phái riêng rẽ, là Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái và Quỷ Vương Tông, trong đó Quỷ Vương Tông là thế lực đang dần mạnh lên, bắt đầu áp đảo các tổ chức Ma giáo khác. Do bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công, Tiểu Phàm và Bích Dao bị giam trong lòng Tích Huyết Động dưới Vạn Bức Cổ Quật – vốn là căn cứ địa của Luyện Huyết Đường, tông phái thống lĩnh Ma giáo 800 năm về trước (Đường chủ Hắc Tâm lão Nhân là người luyện ra Phệ Huyết Châu), ở đó 2 người đã gặp được Thiên Thư đệ nhất quyển – kinh điển của Ma giáo, và lấy được pháp bảo Hợp Hoan Linh, cũng như Si Tình Chú của Hợp Hoan Phái. 2 người cùng trải qua giờ phút sinh tử trong lòng đất nên dần có tình cảm với nhau.

Sau khi tìm được cách thoát khỏi động, Tiểu Phàm nghe ngóng tin tức, biết được Ma giáo đang tập hợp tại Lưu Ba Sơn ngoài Đông Hải, người bên chính đạo cũng đổ dồn về đó, y liền lên đường. Trên đường đi, y tình cờ gặp ông cháu Chu Nhất Tiên, được đoán một quẻ là có tướng ‘Loạn ma’, vạn người có một, đồng thời cũng gặp Vạn Nhân Vãng – Tông chủ Quỷ Vương Tông, cha của Bích Dao, và là một người bạn của Chu Nhất Tiên. Y được Vạn Nhân Vãng giảng giải về nguồn gốc của Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn, trong lòng lại dấy lên mối nghi hoặc về định nghĩa của Chính – Tà trong thiên hạ. Y tiếp tục lên đường, rồi cùng Thạch Đầu giúp dân Tiểu Trì trấn tiêu diệt Tam Vĩ Yêu Hồ – trong trận đánh này Tiểu Phàm may mắn có được pháp bảo trấn cốc lâu năm của Phần Hương Cốc là Huyền Hỏa Giám – thần khí của Vu tộc từ thời thượng cổ.

Tại Lưu Ba Sơn diễn ra một trận đánh ồn ào giữa chính đạo và Ma giáo, về hàng trưởng lão chỉ có Thương Tùng Đạo Nhân và phu phụ Điền Bất Dịch, nên mọi sự do Thanh Vân Môn lãnh đạo. Các lão già của Ma Giáo như Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Tổ, Bách Độc Tử đều xuất thế, với đệ tử tinh anh của Ma Giáo tấn công chính đạo. Tuy Điền Bất Dịch đại triển thần uy, đánh Hấp Huyết Lão Yêu khốn đốn, nhưng đệ tử ma giáo quá đông, bên chính đạo khó bề chống đỡ. Tại một mặt khác của Lưu Ba Sơn, chúng đồ Quỷ Vương Tông bày bố trận pháp, vây bắt cự thú Quỳ Ngưu. Tiểu Phàm vô tình bị Quỳ Ngưu ép xuống, sắp mất mạng, liền liều mình dùng Đại Phạm Bát Nhã chống đỡ. Cuối cùng, Quỷ Vương Tông cũng bắt được Quỳ Ngưu, còn Tiểu Phàm, tuy thoát chết, nhưng lại gây nên sóng gió trong chính đạo.

Khi về Thanh Vân, sau khi điều trị thương tích, Tiểu Phạm bị các vị sư tôn tra hỏi về nguồn gốc chân pháp Đại Phạm Bát Nhã trên người y. Phổ Hoằng Thần Tăng – phương trượng Thiên Âm Tự – cùng Phổ Không Thần Tăng cũng có mặt, đủ thấy sự việc hệ trong mức nào. Thượng Quan Sách bên Phần Hương Cốc cũng ra mặt, mang danh là đi hỏi về Huyền Hỏa Giám bị mất dưới Vạn Bức Cổ Quật. Sau một hồi tra hỏi, Tiểu Phàm vẫn không hé môi. Đúng lúc này, Đạo Huyền Chân Nhân bị ám toán bằng Thất Vĩ Ngô Công để sẵn trên thanh Thiêu Hỏa Côn (vốn đã bị tịch thu ngay khi trở về Thanh Vân), lại bị Thương Tùng đâm một dao làm trọng thương. Bất ngờ, tứ đại Tông chủ Ma giáo dẫn đồ đệ tập kích lên Thanh Vân. Thượng Quan Sách bên Phần Hương Cốc ám toán Phổ Hoằng Thượng Nhân, làm ông bị thương, thật ra hắn là thích khách Chu Ẩn của Quỷ Vương Tông cài vào, người của Phần Hương Cốc thật sự không hề có mặt.

Hai vị cao nhân đứng đầu thiên hạ đều đã bị thương, chiến sự nổ ra ngay trên Ngọc Thanh Điện. Môn hạ Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cùng dốc sức cự địch, hiềm nỗi lực lượng Ma Giáo áp đảo, Thanh Vân Môn lại ở vào thế bị động ra sức chống đỡ. Linh thú trấn sơn Thủy Kì Lân tham chiến cũng bị Độc Thần – Môn chủ Vạn Độc Môn và Tam Diệu Tiên Tử – Tông chủ Hợp Hoan Phái bức phải thoái lui. Đạo Huyền Chân Nhân gượng sức, đi đến Huyễn Nguyệt Động Phủ thỉnh xuất Tru Tiên Cổ Kiếm. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đi theo hộ giá, vô tình dẫn dụ bọn Chu Ẩn về phía Nhà thờ Tổ nơi hậu sơn. Tại đây, Lâm Kinh Vũ vô tình gặp một lão tiền bối đạo hạnh cao thâm, ông ta dùng Trảm Long Kiếm xuất thần nhập hóa, đánh tan tác bọn thích khách cao thủ. Sau này, Lâm Kinh Vũ luôn ở Nhà thờ Tổ, nhờ ông lão dạy cho kiếm pháp. Ông lão đó chính là Vạn kiếm nhất, nguyên nhân gây ra sự phản trắc của Thương Tùng.

Tru Tiên kiếm được huy động, khởi phát Tru Tiên kiếm trận uy lực kinh hồn trên Thông Thiên Phong, chúng đồ Ma Giáo tử thương vô số, Đường chủ Trường Sinh Đường là Ngọc Dương Tử cũng bị kiếm khí chặt đứt một cánh tay lúc mở đường máu đào thoát. Tuy lấy lại được thế thượng phong, nhưng Thanh Vân môn cũng bị tổn hại: thủ tọa, trưởng lão mất đi một nửa, đệ tử tử thương không ít, Đạo Huyền Chân Nhân cũng bị hao tổn không ít chân khí, ngất đi chốc lát. Khi ông tỉnh lại, Phổ Hoằng Thượng Nhân mới tiết lộ một bí mật: vụ án thảm sát tại Thảo Miếu thôn năm xưa là do chính Phổ Trí trong lúc quẫn bách gây ra, để tạo điều kiện cho Tiểu Phàm và Kinh Vũ gia nhập Thanh Vân Môn; cũng chính Phổ Trí đã truyền Đại Phạm Bát Nhã cho Trương Tiểu Phàm, với mong ước hợp nhất Phật – Đạo, tìm đường đến cõi trường sinh.

Bích Dao đột ngột xuất hiện, đòi dẫn Tiểu Phàm về Ma Giáo, điều này đã làm Thanh Vân Môn bất ngờ, lại thêm Quỷ Vương Tông chủ, vì không thấy con gái, đã dẫn môn hạ Quỷ Vương Tông lên lại đỉnh Thông Thiên, sau đó, 3 tông phái kia cũng xuất hiện theo. Đạo Huyền gượng sức, huy động Tru Tiên kiếm trận lần nữa, nhưng lần này là để chém chết Trương Tiểu Phàm. Bích Dao liều mình dùng Si Tình Chú đỡ đòn cho y, nhờ có Hợp Hoan Linh nhiếp lại một hồn nên không chết, nhưng hôn mê vĩnh viễn.

Đau khổ, Trương Tiểu Phàm gia nhập Quỷ Vương Tông và trở thành Quỷ lệ, phó tông chủ Quỷ Vương Tông, hay trong Ma Giáo còn có biệt hiệu là Huyết công tử, cùng với Độc công tử Tần Vô Viêm của Vạn Độc Môn và Diệu công tử Kim Bình Nhi của Hợp Hoan Phái, xưng là ‘Tam công tử’ – 3 nhân vật xuất sắc thuộc lớp trẻ Ma Giáo. Quỷ Lệ được biết đến bởi thủ đoạn tàn độc. Quỷ Vương Tông lúc này phát triển trở thành thế lực có sức mạnh áp đảo, tiêu diệt và sáp nhập tất cả các tổ chức nhỏ lẻ khác trong nội bộ Ma Giáo. Quỷ lệ trở thành nhất đại chiến tướng của Quỷ Vương, được Quỷ Vương truyền cho Thiên Thư đệ nhị quyển và được cử đến Tử Trạch tìm pháp bảo mới xuất hiện, cùng với 3 tông phái khác với sự trợ lực vô tình của bên chính đạo, đã tiêu diệt Trường Sinh Đường, đồng thời y cũng gặp lại những người quen cũ như Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Chu Nhất Tiên,… và tại Thiên Đế Bảo Khố học được Thiên Thư đệ tam quyển. Hai trong số Tứ đại thánh sứ của Quỷ Vương Tông cũng đến Tử Trạch để bắt chim thần Hoàng Điểu.

Môn hạ của Quỷ Vương Tông bị ngư nhân – 1 trong 63 dị tộc vùng Thập Vạn Đại Sơn ở biên thùy phương nam – ám sát, để điều tra việc này, Quỷ Lệ phải xuống phía nam, thâm nhập Phần Hương Cốc, tình cờ dùng Huyền Hỏa Giám giải thoát cho Cửu Vĩ Thiên Hồ, phá hủy luôn cả Bát Hung Huyền Hỏa Trận trong Huyền Hỏa Đàn. Cửu Vĩ Thiên Hồ – Tiểu Bạch tiết lộ về kì thuật hoàn hồn của Vu tộc phương nam, thế là cả hai cùng lên đường đi Nam Cương.

Vu tộc cổ đại chia làm 5 nhánh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người có khả năng dùng Hoàn hồn dị thuật là Đại pháp sư Kim tộc đương thời. Do sự tranh chấp thánh khí, Mộc tộc – được sự trợ giúp của Thú Yêu – tấn công Kim tộc. Đại pháp sư ra sức chống đỡ, tuy đẩy lùi được Mộc tộc, nhưng thánh khí bị cướp mất, và ông cũng trọng thương. Đại pháp sư tiết lộ truyền thuyết về Vu tộc cổ đại và nguồn gốc Thú Yêu, hi vọng rằng sau khi ông giúp hồi sinh Bích Dao, Quỷ Lệ sẽ giúp ngũ tộc diệt trừ Thú Yêu, phục hồi Vu tộc. Tuy nhiên, sau nỗ lực to lớn để đến được trung nguyên và gần sắp cứu được Bích Dao, Đại pháp sư tàn sức, đã qua đời.

Sự xung đột ngấm ngầm từ lâu của ngũ tộc, đặc biệt là sự nổi dậy của Mộc tộc, đã bị Thú Yêu – Thú Thần Đại Vương – lợi dụng để hồi sinh. Thú Thần tập hợp các chủng còn lại của 63 dị tộc vùng Thập Vạn Đại Sơn, với vô số các loài dị thú khác tấn công vào trung nguyên. Đúng lúc này, Môn chủ Vạn Độc Môn là Độc Thần qua đời, tạo nên cục diện khác trong Ma Giáo. Quỷ Vương Tông chủ lợi dụng tình thế đó, thí hơn ½ đệ tử Quỷ Vương Tông để mượn tay Thú Thần tiêu diệt lực lượng Vạn Độc Môn và Hợp Hoan Phái, đồng thời đưa toàn bị lực lượng chủ chốt lên Man Hoang lánh nạn.

Vân Dịch Lam – Cốc chủ Phần Hương Cốc – bế quan luyện đạo đã lâu, nay lại xuất sơn, liền chuẩn bị đến thăm Thanh Vân sơn, nhằm mục đích lôi kéo toàn bộ chính đạo vào cuộc chiến với Thú Thần. Lực lượng chính đạo tụ họp tại Thanh Vân sơn, dưới sự lãnh đạo của tam đại phái, hi vọng Tru Tiên kiếm trận – niềm hi vọng cuối cùng – có thể diệt được Thú Thần, cứu nguy thiên hạ. Đạo Huyền Chân Nhân cho các thủ tọa mở hết Thiên Cơ ấn, vốn dùng để phong bế sát khí của mạch núi Thanh Vân, tăng cường uy lực cho Tru Tiên kiếm trận, quyết dốc sức cho cuộc đại chiến. Điền Bất Dịch tỏ ra quan ngại về việc này.

Đoàn quân yêu thú dưới sự lãnh đạo của 13 yêu vương, sau khi đánh Ma Giáo, liền kéo đến Thanh Vân, đi đến đâu giết sạch đến đấy, đánh nhau tơi bời với nhân sĩ chính đạo trên Thanh Vân sơn. Khi 13 yêu vương bị tiêu diệt sạch, Thú Thần gom xác chúng lại, biến ra một con quái khổng lồ. Vân Dịch Lam dùng thuật lạ của Ngọc Dương Cảnh giới trong Phần Hương Ngọc Sách đốt nám hơn ½ bộ xương đó. Phổ Hoằng Thượng Nhân dùng chân pháp tối thượng Đại Phạm Bát Nhã ép tan chướng khí quanh con quái, nhưng cả hai vị đều lần lượt bị đánh bại. Đạo Huyền Chân Nhân thỉnh xuất Tru Tiên cổ kiếm, huy động Tru Tiên kiếm trận, với quy mô rộng hơn kiếm trận năm xưa – trải khắp dãy Thanh Vân. Uy lực chém thần trảm quỷ, tru sát trời đất của Tru Tiên kiếm trận tuy đánh Thú Thần trọng thương, tháo chạy về Thập Vạn Đại Sơn, nhưng khí dữ của nó lại ảnh hưởng ngược đến người cầm kiếm, làm thần trí Đạo Huyền bị tổn hại.

Quỷ Lệ có mặt tại hậu sơn Thanh Vân với ý định đột nhập Huyễn Nguyệt Động Phủ, Quỷ Tiên Sinh của Quỷ Vương Tông cũng theo y lên đây, cả hai gặp sự ngăn cản của Vạn Kiếm Nhất, xảy ra một trận chiến kinh hồn. Vạn Kiếm Nhất đã dồn ép Quỷ Lệ sắp bại trận, nhưng lại bị Quỷ Tiên Sinh ám toán, trọng thương mà chết, Quỷ Lệ được sự chỉ điểm của Quỷ Tiên Sinh, vào được Huyễn Nguyệt Động Phủ. Lâm Kinh Vũ tình cờ chạy đến, thấy thi hài Vạn Kiếm Nhất, cơn giận bốc lên, tìm kiếm khắp nới, cuối cùng cũng vào Huyễn Nguyệt Động Phủ. Cả hai giáp mặt, suýt đành nhau nhưng Lục Tuyết Kỳ đột ngột xuất hiện, làm thay đổi cục diện. Tru Tiên kiếm từ trên trời rơi xuống Huyễn Nguyệt Động Phủ, Quỷ Lệ cầm lên, định phá hủy, nhưng lại tình cớ khám phá ra bí mật của cổ kiếm: Tru Tiên kiếm hút lấy tinh lực và đạo hạnh của đối phương, mạnh hơn cả Phệ Huyết Châu, vốn chỉ hút tinh lực mà thôi. Tru Tiên kiếm hút lấy máu và công lực của Quỷ Lệ, nhưng nhờ có Thái Cực Huyền Thanh Đạo, kết hợp với Đại Phạm Bát Nhã, đạo pháp Thiên Thư, Huyền Hỏa Giám, và pháp bảo Phệ Hồn bổng mới chật vật chặt gãy được Tru Tiên kiếm, chạy thoát ra ngoài. Sự việc Tru Tiên kiếm bị gãy chỉ có một số ít môn đồ Tiểu Trúc Phong và Đại Trúc Phong chứng kiến, tạm thời không truyền ra ngoài.

Thanh Vân Môn cử người lùng sục khắp núi để tìm Quỷ Lệ. Tại khu vực tìm kiếm của Tăng Thúc Thường – thủ tọa Phong Hồi Phong, Quỷ Lệ bị tìm ra, nhưng lại được một nhóm hắc y nhân bí ẩn, võ công cực cao cứu thoát. Khi tỉnh lại, Quỷ Lệ đang ở Thiên Âm Tự, lúc này y mới biết là Thiên Âm Tự cứu mình. Sau khi tĩnh dưỡng, Phổ Hoằng Thượng Nhân cho y tùy ý định đoạt với nhục thân của Phổ Trí, sau đó quyết định dùng đại lực thần thông của pháp trận ‘vòng Kim Cương’ tại thánh địa Thiên Âm Tự – Vô Tự Ngọc Bích – để hóa giải khí dữ trong người. Điều đó vô tình dẫn dụ thiên hình (sấm sét của trời), muốn đánh chết Quỷ Lệ, trong lúc đó trên vách ngọc xuất hiện Thiên Thư đệ Tứ quyển. Thiên hình đánh xuống Quỷ lệ, Vô tự ngọc bích đã cứu quỷ lệ và bị đánh vỡ.

Sau khi vô tình lĩnh hội Thiên Thư đệ Tứ quyển, Quỷ Lệ lên đường xuống Nam Cương để bắt cự thú Thao Thiết bên cạnh Thú Thần về cho Quỷ Vương Tông chủ. Bên chính đạo cũng cử những đệ tử tài giỏi xuống phương nam để tìm diệt Thú Thần. Tiểu Bạch cũng đã ở bên cạnh Thú Thần từ khi hắn chạy về đây, với mục đích tìm hiểu về trận pháp Bát Hung Huyền Hỏa do chính tay Vu nữ nương nương Linh Lung – người mà Thú Thần yêu đơn phương – bày trí để tiêu diệt Thú Thần. Cũng từ đó mà Tiểu Bạch biết được: Thú Thần sau khi hồi sinh không còn là bất tử nữa, mà đã trở thành con người, và đã có thể chết được. Thú Thần dùng Tụ Hỏa bồn khởi động Bát Hung Huyền Hỏa trận, kêu gọi rồng lửa bát hoang thiêu rụi tất cả, và hắn cũng được hội ngộ với Linh Lung ở cõi vĩnh hằng.

Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ hội ngộ tại Trấn Ma động – nơi ở của Thú Thần – cùng nhau phá trận, rồi lại chia tay. Lục Tuyết Kỳ trở về Thanh Vân mới biết được biến cố đã xảy ra: Điền Bất Dịch sau khi nghe nói về hành vi cổ quái của Đạo Huyền, đã âm thầm lên Thông Thiên Phong tìm gặp ông ta, không ngờ cả hai cùng mất tích, sau trận chiến long trời lở đất khiến Nhà thờ Tổ tan hoang. Thủy Nguyệt Đại Sự tiết lộ cho nàng bí mật của Thanh Vân Môn: Tru Tiên kiếm chứa khí dữ bạo ngược của trời đất, mỗi lần sử dụng sẽ khí dữ bị xâm hại, ảnh hưởng thần trí lẫn đạo hạnh tu hành, vì vậy tuyệt đối không được sử dụng lúc không nguy cấp. Trong trận chiến Chính – Ma hơn 100 năm trước, sư phụ của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất là Thiên Thành Tử đã sử dụng Tru Tiên kiếm trận, sau đó trở nên điên loạn, Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất phải tự tay giết sư phụ của mình, và bà muốn Lục Tuyết Kỳ đi điều tra, và khi gặp phải kẻ đã nhập ma đạo, thì phải giết kẻ đó.

Quỷ Lệ đem Thao Thiết về cho Quỷ Vương Tông chủ, do hiểu lầm mà 2 người đã đánh nhau, nếu không có sự can thiệp của U Cơ – Thánh sứ Chu Tước – thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Quỷ Lệ rời khỏi Hồ Kỳ sơn, về thăm lại Thảo Miếu thôn đổ nát năm nào. Quỷ Vương Tông chủ cũng đã bắt được dị thú Chúc Long tại Ma điện trên Man Hoang, tập họp đủ Tứ Linh, luyện Tứ Linh Huyết Trận. Sau đại họa Thú Thần, tuy hắn đã bị thương, nhưng yêu thú thỉnh thoảng vẫn quấy nhiễu dân lành. Ông cháu Chu Nhất Tiên bị yêu thú bắt đi, Dã Cẩu Đạo Nhân hi sinh mạng mình để giải cứu cho họ. Tiểu Hoàn thi triển ‘Thu hồn thuật’ để cứu sống Dã Cẩu, Quỷ Tiên Sinh tình cờ chứng kiến, sau đó liền truyền thuật pháp Quỷ Đạo mà ông ta tu luyện lại cho Tiểu Hoàn, mong TIểu Hoàn sau này có thể hồi sinh Bích Dao, mặc cho Chu Nhất Tiên lo ngại. Trong lúc đi ngao du khắp thiên hạ, bọn Chu Nhất Tiên đến một nghĩa trang gần thôn Thảo Miếu nghỉ chân qua đêm, vô tình đụng phải Đạo Huyền Chân Nhân – lúc này đã bị ma linh khống chế. Bọn họ bi Đạo Huyền giam vào mấy cỗ quan tài trong nghĩa trang, chung với Điền Bất Dịch.

Vu tộc cổ đại còn sót lại duy nhất một người: Vu Yêu, hiện đang chạy trốn sự truy đuổi của Thượng Quan Sách. Tiểu Bạch phát giác sự việc, liền đuổi theo hai người bọn họ. Tất cả vô tình tụ hội tại nghĩa trang kì bí nọ. Sau khi giao đấu với Tiểu Bạch, Thượng Quan Sách thua, bỏ chạy mất, Tiểu Bạch bắt Vu Yêu khai ra nguồn gốc huyền hỏa, rồi lại cùng với Lục Tuyết Kỳ giải thoát ông cháu Chu Nhất Tiên, Điền Bất Dịch ra khỏi mấy cỗ quan tài. Chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ và Điền Bất Dịch ở lại nghĩa trang chờ Đạo Huyền trở về.

Quỷ Lệ đang ở tại phế tích thôn Thảo Miếu, phát hiện có người hút âm ma nơi đây để luyện tà thuật, liền đuổi theo, thì ra đó là Đạo Huyền – sau khi đã nhập ma, dùng âm hồn để luyện ‘Huyền Âm Quỷ Khí’. Hắn đuổi theo Đạo Huyền, đến nghĩa trang nọ. Điền Bất Dịch, Lục Tuyết Kỳ, Quỷ Lệ cùng liên thủ đánh với Đạo Huyền, nhưng bất phân thắng bại. Điền Bất Dịch bị đạo Huyền dùng Tru Tiên đâm chết, lại thêm kì thuật ‘Tru Tâm tỏa’ khống chế thể xác, lão liến quay ra đánh Quỷ Lệ. Lục Tuyết Kỳ dùng Thiên Gia đâm thẳng vào tim Điền Bất Dịch, hóa giải tà khí, đồng thời kết thúc luôn cả sự sống vật vờ của lão. Đạo Huyền nhất thời kinh động, chạy mất. Quỷ Lệ đưa thi thể Điền Bất Dịch về Đại Trúc Phong, Tô Như vì quá thương chồng mà tự vẫn theo. Quỷ Lệ đau khổ đến Hà Dương thành, gặp lại Chu Nhất Tiên, được lão chỉ điểm, hắn liền đến Thiên Âm Tự mượn ‘Càn Khôn Luân Hồi Bàn’ để thử hồi sinh Bích Dao. Cùng lúc này, Tứ Linh Huyết Trận đột ngột có dị biến. Càn Khôn Luân Hồi Bàn hay Tinh Bàn, vốn là pháp khí từ thời thượng cổ, lại chính là chìa khóa phong bế Càn Khôn Tỏa trên Phục Long Đỉnh, gây cản trở Tứ Linh Huyết Trận luyện thành. Do ảnh hưởng của Huyết Trận, Môn hạ Quỷ Vương Tông dần trở nên dễ hoảng loạn, hung tàn hiếu sát, Hồ Kỳ sơn cũng dần trở nên yếu ớt, sắp sụp đổ. Sau khi Quỷ Tiên Sinh tìm ra chìa khóa giải trừ Càn Khôn Tỏa trên Tinh Bàn, mở ra cửa nối với cõi Tu La, ông ta bị chính Huyết Trận giết chết, Hồ Kỳ sơn sụp đổ, xác Bích Dao biến mất. Quỷ Lệ suy sụp tinh thần, về lại Thảo Miếu thôn. Tiểu Bạch từ Nam Cương trở về sau khi tìm được nguồn gốc của huyền hỏa, liền đánh Quỷ Lệ một trận để nhắc nhở hắn rằng: Bích Dao đã chết rồi!

Quỷ Vương Tông chủ huy động sức mạnh của Tứ Linh Huyết Trận, khống chế tâm trí dân lành và cả người bên chính đạo, lập thành một đội quân hùng hậu hơn cả đội quân yêu thú trước kia, cùng tấn công lên Thanh Vân sơn. Đạo Huyền Chân Nhân không có mặt, các thủ tọa của Thanh Vân môn chỉ còn sót lại vài người, Phần Hương Cốc vắng mặt, mọi việc lúc này đều do Phổ Hoằng Thượng Nhân chỉ đạo. Mất đi Tru Tiên kiếm trận, chính đạo ra sức chống đỡ một cách chật vật. Thủy Nguyệt Đại Sư bảo Lục Tuyết Kỳ hãy rời khỏi Thanh Vân để đến với Trương Tiểu Phàm nhưng nàng không chịu đi, bà bị môn hạ Quỷ Vương Tông đâm chết ngay sau đó.

Quỷ Lệ chợt đến hậu sơn Thanh Vân, vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, gặp lại Đạo Huyền Chân Nhân tại nơi này. Đạo Huyền dùng Tru Tiên kiếm, thúc động Tru Tiên kiếm trận để đánh chết Quỷ Lệ, nhưng linh hồn Vạn Kiếm Nhất đột ngột xuất hiện, hóa giải tâm ma của Đạo Huyền, đưa ông ta theo về cõi vĩnh hằng. Quỷ Lệ được sự thôi thúc của Tru Tiên kiếm – chính là Thiên Thư đệ Ngũ quyển – liền thỉnh xuất Tru Tiên kiếm ra ngoài, giao đấu với Tứ Linh Huyết Trận.

Bản thân sử dụng nhuần nhuyễn Thái Cực Huyền Thanh Đạo và Đại Phạm Bát Nhã, lại thêm đạo pháp của Thiên Thư toàn văn, Quỷ Lệ huy động Tru Tiên kiếm xuất thần nhập hóa, đánh bại Quỷ Vương Tông chủ. Sau trận đánh, Quỷ Lệ lại trở về là một Trương Tiểu Phàm bình dị, sống ở Thảo Miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân với con khỉ Tiểu Hôi và con chó Đại Hoàng.

Bộ truyện kết thúc bằng cảnh Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ gặp nhau dưới chân núi Thanh Vân, trong tiếng chuông Hợp Hoan Linh ngân nga theo gió.

Giới thiệu TRU TIÊN – TIÊU ĐỈNH

tru tiên - tiêu đỉnh

 

Tiêu Đỉnh tên thật là Trương Tiển, sinh năm 1976 tại Phúc Châu. Anh chọn bút danh Tiêu Đỉnh vì thấy rằng trong truyện kiếm hiệp, những người họ Tiêu thường có võ công cao cường, còn Đỉnh là một trọng khí của Trung Quốc cổ đại. Tiêu Đỉnh chập chững sáng tác vào năm 2001, được khuyến khích bởi hai yếu tố là thừa thời gian (do đang thất nghiệp) và trào lưu văn học mạng (do phong trào sáng tác trên mạng Trung Quốc lúc đó bắt đầu nở rộ).

Năm 2001, Tiêu Đỉnh dấn thân vào thể loại huyền ảo khi tình cờ tham gia một tạp chí online tên là Người mơ mộng. Một ngày đẹp trời, vài nhân vật cốt cán trong tạp chí rủ nhau viết chung một tác phẩm kiếm hiệp pha huyền ảo, cũng chính nhóm này là tác giả cho những ý tưởng đầu tiên của Tru Tiên. Được một thời gian thì nhóm đã giải tán, chỉ còn mình Tiêu Đỉnh vẫn kiên trì hứng thú. Tiếc rằng lúc đó bút lực chưa đủ, ý tưởng cũng chưa rõ rệt, nên anh gác bản phác thảo dở dang ấy sang một bên, tập viết vài truyện ngắn khác.

Đoản thiên Tháng ngày ngây thơ, tác phẩm đầu tay của anh, còn khá vụng về trên phương diện câu từ và ngôn ngữ, nhưng là minh chứng rõ rệt cho tâm hồn lãng đãng, giàu tình cảm của Tiêu Đỉnh, cũng chính là hạt giống gieo nên những đoạn văn gây xúc động trong Tru Tiên sau này. Tháng ngày ngây thơ chìm lỉm giữa một rừng rậm văn mạng ngôn tình, nhưng bắt đầu thấy gắn bó với việc cầm bút, Tiêu Đỉnh không nản chí, trong một năm tiếp theo, anh tiếp cận dần chủ đề kiếm hiệp – huyền ảo một cách có định hướng thông qua các tác phẩm Con đường tối tăm, Trái tim tăm tối, X-game, Phản nghịch, và đến cuối 2002 là… Tru Tiên.

Xuất hiện đầu thế kỷ 21, thoạt tiên Tru Tiên được đánh giá là hậu duệ tiếp nối trào lưu tiên hiệp còn mỏng và đứt gãy từ đầu thế kỷ 20, của những Hoàn Châu Lâu Chủ, Bình Giang Bất Tiếu Sinh. Tru Tiên được xếp vào dạng “tiên hiệp”, còn tác phẩm của Kim Dung, Cổ Long là “võ hiệp” (hay “kiếm hiệp”). Khác biệt giữa hai loại truyện này chủ yếu là về cách thức tu luyện của cao thủ và phạm vi bối cảnh của giang hồ. Truyện tiên hiệp lấy bối cảnh là người tu chân, có pháp bảo, có thể đi mây về gió… còn truyện kiếm hiệp lấy bối cảnh giang hồ bình thường với những con người luyện võ công bình thường.

Tru Tiên ra đời, kế thừa truyền thống nghĩa hiệp của các kiếm khách cổ đại, chứa chan ước vọng bay bổng và chinh phục của thời đại mới, lại điểm xuyết thêm những rung động tinh tế đầu đời của các thanh niên thiếu nữ, nên đã lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng không chỉ có thế, mười năm qua, Tru Tiên còn khẳng định vai trò của mình trong việc mở đầu một phong khí sáng tác mới của dòng “tân hiệp”, không bó gọn vào kiếm hiệp, thám hiệp nữa, mà đã mở rộng thành kỳ ảo phương Đông, tu chân, huyền đạo… khiến cho dòng tân hiệp phát triển và tỏa nhánh mỗi ngày một sum sê nảy nở, ranh giới giữa các thể loại ngày một nhòa mờ và nhờ thế, không gian văn học cũng được nới rộng biên giới, tính phong phú và đa thể loại trên mỗi tác phẩm càng ngày càng rõ nét.

Tru Tiên gây ảnh hưởng sâu sắc vì ra đời đúng thời điểm, truyền tải đúng nội dung và xác định đúng ngôn ngữ thể hiện, phù hợp với thế hệ 8x, 9x va chạm thường xuyên với fantasy và game online đang đòi hỏi được thỏa mãn trí tưởng tượng với không gian cao xa, bao la hơn.Tất cả, bắt đầu từ câu chuyện cuốn hút về một người “phàm”. Trương Tiểu Phàm là một thiếu niên sinh ra với mệnh số “Loạn Ma”. Bao nhiêu sự ngẫu nhiên trong đời đã bứt con người này khỏi cuộc sống bình dị mà gã mơ ước, ném gã vào giữa bàn cờ của tranh giành, của chiến trận, của tham vọng, của băn khoăn chính-tà, và của cả trắc trở tình ái. Cái đáng nói là, tất cả những tranh giành, chiến trận, tham vọng ấy đều là của thiên hạ, mà gã là kẻ bị liên lụy, bị họ không thương tiếc kéo giật vào.Trương Tiểu Phàm giống kẻ bị xô đẩy giữa một dòng người đi trong ngách hẹp, từng giờ từng phút cố sức bám vào vách tường bên lề, để trụ vững, để khỏi bị họ cuốn đi theo. Nhưng những va chạm trong suốt quá trình bám víu đó, vẫn khắc lại trên mình gã muôn vàn thương tích, xô xát, áp lực.

Tư tưởng quán xuyến Tru Tiên chính là “trường sinh”, với hai biểu hiện: truy cầu và phủ nhận. Vì truy cầu nó mà bao lần chính – tà đại chiến, các cao nhân đắc đạo kẻ thì phát điên, kẻ thì mất trí, kẻ thì tẩu hỏa nhập ma, kẻ thì di họa cho nhân gian suốt cả ngàn đời. Giữa cơ man nào là đại nhân vật quay cuồng quanh trục trường sinh đó, Trương Tiểu Phàm chính là người đầu tiên manh nha ý muốn phủ nhận ước muốn tu tiên đắc đạo, chỉ muốn đi trọn kiếp người ngắn ngủi với đầy đủ những đầm ấm và giản dị yêu thương.

Tru Tiên đã đem những bi tráng của cuộc đời một con người thả vào bi kịch chung của một thế giới đông đảo thần tiên hoặc các nhân vật đang cố tu để thành tiên, nhưng ai nấy giống nhau ở chỗ đầy rẫy dã tâm và tham vọng, nhằm đạt được dã tâm và tham vọng ấy, họ đều không ngại phá bỏ các nguyên tắc làm người. Cục diện hỗn loạn này đã đẩy Trương Tiểu Phàm vào cơn chóng mặt vô nghĩa về sự phân định chính-tà.

Xoay quanh mạch truyện đầy suy tư về cuộc đời, lẽ làm người, quan điểm đúng sai, Tru Tiên còn khéo léo pha phối một khí vị êm đềm sáng tươi và nồng ấm của tình cảm lứa đôi, của lòng vị tha, đức hi sinh, và những điều cao cả mà người ta có thể làm vì tình yêu, cũng như những kết quả tuyệt vời mà tình yêu có thể đem lại cho cuộc đời.Tru Tiên lay động lòng người nhất, và cũng khiến sức sống của nó lâu dài hơn so với các tác phẩm chung dòng hoặc chịu ảnh hưởng, là ở giọng văn êm ái thẩm thấu. Bên cạnh đại cảnh máu me và chết chóc, luôn le lói phản quang một dòng chảy ngầm của những nhu tình nhi nữ, của phẫn chí anh hùng.

Tru Tiên được đưa về Việt Nam đã bảy năm, trong bảy năm qua, rất nhiều bạn đọc đã hoặc cảm khái, hoặc bùi ngùi theo từng bước đường chìm nổi của nhân vật chính. Vô số diễn đàn, facebook page đã được mở ra vì Tru Tiên. Game online cùng tên cũng khiến bao nhiêu game thủ say lòng. Nhiều câu từ trong Tru Tiên đã trở thành chữ ký, hoặc câu cửa miệng của cư dân mạng, như “Một thiếu niên, một thanh cời lò, một mình chống lại cả thế giới”, hay “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, hay “Đừng nghĩ đến ngày mai, có được không?”