[Light novel] HEAVY OBJECT-Quyển 4-Chương mở đầu

Cứ mỗi vài năm hay vài thập kỉ là nó lại xảy ra.

Chắc chắn bạn đã từng nghe về truyền thuyết đô thị này được thông báo đi thông báo lại.

Phải.

Tôi đang nói về cái ý tưởng rằng tài nguyên Trái Đất sẽ cạn kiệt trong tương lai gần.

Nhưng cho đến bây giờ, nó lại chưa từng xảy ra. Trong thực tế, nhân loại sẽ suy tàn nếu nó xảy ra. Câu hỏi duy nhất là nó sẽ xảy ra như thế nào. Liệu con người sẽ tiếp tục phân chia mọi thứ đồng đều tới khi kho chứa trống rỗng làm mọi người chết đói cùng nhau? Hay chiến tranh sẽ bùng nổ vì chỗ tài nguyên còn lại khiến cho nhân loại tự diệt vong trước khi nguồn tài nguyên thực sự cạn kiệt?

Vậy tại sao lại thế?

Nói về vấn đề tài nguyên cạn kiệt cũng khá là bình thường. Nó thậm chí còn có một mức độ tin cậy nữa. Trái đất đang từ từ tạo ra các tài nguyên ngay cả bây giờ, nhưng tốc độ tiêu dùng rõ ràng là nhanh hơn. Không thể tránh khỏi sự thật rằng tài nguyên “cuối cùng” và “chắc chắn” sẽ cạn kiệt, nhưng vì lí do nào đó mà nó vẫn chưa xảy ra.

Ngay cả khi chiến tranh đang được tiến hành bằng việc sử dụng những con Object to lớn đến lố bịch đó, tài nguyên vẫn chưa cạn kiệt. Tôi chắc các bạn biết tài nguyên phong phú ra sao và người ta đang liên tục tiêu thụ chúng như thế nào. Tài nguyên chưa bao giờ có vẻ cạn kiệt, ấy vậy mà rõ ràng hành tinh mà chúng ta gọi là trái đất này lại có sức chứa hạn chế.

Vì vậy hãy để tôi hỏi lại.

Vì sao?

Những thông báo hợp lí liên tục được nói đến đó thực ra không có cơ sở thực tế à? Hay chúng ta cứ thuận lợi tìm ra một mỏ tài nguyên mới khi nguồn tài nguyên hiện tại có vẻ như sắp cạn kiệt?

Điều tôi muốn biết là…

Các bạn nghĩ gì?

Advertisements

2 thoughts on “[Light novel] HEAVY OBJECT-Quyển 4-Chương mở đầu

  1. Pingback: [Mục lục] [Light novel] HEAVY OBJECT – Hắc Lão yêu nhân

  2. Pingback: [Mục lục] [Light novel] HEAVY OBJECT – Vì một tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s